Armoede in de stad

Geschat leven meer dan 250 miljoen moslims in zogeheten stadsgetto’s.

Het nieuws heeft ons de afgelopen jaren overspoeld met beelden van steden in de moslimwereld. Kabul, Damascus, Mosul, Sanaa en vele andere flitsten op journaals voorbij. Soms zagen we beelden van mensenmassa’s die demonstreerden tegen dictatoriale regimes. Soms waren het platgebombardeerde gebouwen, bijvoorbeeld in Syrië of Irak. Hoewel de verslaggever soms aandacht vraagt voor de ‘menselijke kant’ achter het nieuws, zijn deze straatbeelden maar al te vaak een achtergrond voor het laatste wereldnieuws. Voor we het weten dwaalt onze aandacht al weer af naar de volgende gebeurtenis. Hoe vaak staan we even stil en nemen we de tijd voor het dagelijks leven van de mensen in deze steden en dat zij Christus nodig hebben?

Hoe vaak staan we even stil en nemen we de tijd voor het dagelijks leven van de mensen in deze steden en dat zij Christus nodig hebben?

Voor het eerst in de wereldgeschiedenis woont de helft van de wereldbevolking in steden, verklaarde de Verenigde Naties in 2014. Zij voorspelden dat dit percentage in de komende jaren zal groeien tot meer dan 80 procent, omdat steeds meer mensen naar verstedelijkte gebieden trekken. Zo proberen zij de armoede op het platteland te ontvluchten en de mogelijkheden te benutten die steden bieden. Naar schatting leeft zo’n 30 procent van de stadsbevolking in grote armoede, vaak in sloppenwijken. Dat percentage is nog veel hoger in Afrika en Azië. Geschat leven meer dan 250 miljoen moslims in zogeheten stadsgetto’s.

We stonden schouder aan schouder in hun dagelijkse worsteling om rond te komen en brachten hoop.

Twaalf jaar lang waren wij onderdeel van een Frontiersteam dat leefde en werkte in zo’n sloppenwijk in een West-Afrikaanse moslimstad. We waren daar omdat we geloofden dat Jezus het enige antwoord is voor de straatarme moslims in de steden. En dat wij als volgelingen van Christus een boodschap van hoop hebben voor deze mensen zonder status. Naast het stichten van gemeentes, runden we ook een hulporganisatie, waarmee we tot zegen waren voor zulke wijken.

Velen in die stad hebben Jezus mogen leren kennen omdat zij zijn volgelingen zagen die gehoorzaam waren aan Zijn oproep om zout en licht te zijn. We stonden schouder aan schouder in hun dagelijkse worsteling om rond te komen en brachten hoop.

In die jaren sprak God heel duidelijk tot me over de opdracht aan de kerk om discipelen te maken onder alle moslimvolken – ook onder hen in de slums, de sloppenwijken.

In die jaren sprak God heel duidelijk tot me over de opdracht aan de kerk om discipelen te maken onder alle moslimvolken – ook onder hen in de slums, de sloppenwijken. Ja, dit zijn geen makkelijke buurten om in te leven – al helemaal niet als Westerling. Stel je voor dat jij je gezin er grootbrengt… In het verleden hebben weinigen ervaren dat ze die uitdaging aankonden. Maar dat begint te veranderen en meer teams worden betrokken, bijvoorbeeld met vluchtelingen in het Midden-Oosten of onder gemarginaliseerde groepen in de steden van India en Pakistan. We ervaren dat de tijd rijp is voor de kerk – en organisaties als Frontiers – om de uitdaging aan te gaan. Dat Gods koninkrijk, met alles wat dat impliceert, zich uitbreidt naar de arme moslims in de wereldsteden.

Jezus riep ons op om te bidden voor meer werkers in zijn oogst. Werkers onder de arme stadsbevolking ontdekken vaak dat de oogst inderdaad rijp is. Vele migranten in de steden hebben het oude vertrouwde leven op het platteland achter zich gelaten. Temidden van al die veranderingen staan zij vaak, meer dan hun familieleden op het platteland, open voor God. Durven we te geloven dat we een nieuwe golf van werkers uit Nederlandse kerken kunnen mobiliseren om Gods liefde te brengen aan arme verstedelijkte moslims? Zou jij, of iemand die jij kent die uitdaging aan willen gaan? We zouden heel graag van je horen!

 

 

Getraind worden in een ‘achterstandswijk’ in Nederland?

In Nederland kennen we gelukkig geen sloppenwijken, maar ook hier is het zo dat in de ‘achterstandswijken’ relatief veel moslims wonen – en maar weinig christenen die doelbewust naar hen uitreiken. In het kader van onze trainingsteams willen wij juist in die wijken tot zegen zijn! Wil jij getraind worden voor een leven in de moslimwereld en nu al hulp en hoop bieden aan moslims in Nederland? Neem contact met ons op!