Bidden tijdens Hajj – Dag 1

De bedevaart is iets groots om naar uit te kijken voor moslims. Vandaag mogen we samen voor ze bidden, want de eerste belangrijke dag voor de pelgrims is begonnen. We nemen je graag mee op reis.

1e Heilige handeling: Ihram (reiniging, voorbereidingsdag)

Pelgrims moeten in een staat van Ihram (reinheid) komen. Ze moeten zich hiervoor wassen en zich kleden in eenvoudige witte kleding. Deze kleding symboliseert dat de pelgrims allemaal gelijk zijn. Na deze reiniging zijn de pelgrims officieel op Hajj. Wanneer ze de grens van hun pelgrimage overgaan roepen de mannen de Talbiyah, een moslimsgebed: “hier ben ik, O Allah, hier ben ik. Hier ben ik, U heeft geen deelgenoten, hier ben ik. Waarlijk, alle lofprijzingen, de zegeningen en de soevereiniteit komen U toe. U heeft geen deelgenoten.”

Het komt waarschijnlijk door dit soort uitspraken dat moslims geen opening zien voor de Vader, Zoon en Heilige Geest. Lees meer in de Bijbel in Matteüs 28:18-20, Lukas 10:21-23 en Galaten 4:6.

Waar pelgrims vandaag zijn

Tijdens deze dag van reiniging bezoeken de pelgrims de Ka’aba in de Grote Moskee. Nadat ze de Grote Moskee hebben verlaten, wandelen de meeste pelgrims naar het tentenkamp in Mina om daar de nacht door te brengen.

Sleutelverzen om te lezen

“In Hem (de Zoon) schittert Gods luister, Hij is Zijn evenbeeld, Hij schraagt de schepping met Zijn machtig woord; Hij heeft, na de reiniging van de zonden te hebben voltrokken, plaatsgenomen aan de rechterzijde van Gods hemelse majesteit.“ (Hebreeën 1:3)

“Christus daarentegen is aangetreden als hogepriester van al het goede dat ons is toebedacht: Hij is door een indrukwekkender en volmaakter tent – die niet door mensenhanden gemaakt is en niet behoort tot onze schepping – voor eens en altijd het hemelse heiligdom binnengegaan, en dan niet met bloed van bokken en jonge stieren maar met zijn eigen bloed. Zo heeft Hij een eeuwige verlossing verworven. Want als het lichaam van wie onrein is al wordt gereinigd en geheiligd wanneer het besprenkeld wordt met het bloed van bokken en stieren of bestrooid met de as van een jonge koe, hoeveel te meer zal dan niet het bloed van Christus, Die dankzij de eeuwige Geest Zichzelf heeft kunnen opdragen als offer zonder smet, ons geweten reinigen van daden die tot de dood leiden, en het heiligen voor de dienst aan de levende God?” (Hebreeën 9:11-14)

Bid tot de Vader:

  • Jezus is de afspiegeling van Gods glorie en de waarheidsgetrouwe representatie van God. Bid dat het licht van Jezus vandaag sterk en helder zal schijnen in Mekka. Bid dat moslims zullen weten dat Jezus voorziet in de ‘reiniging van zonden.’ Bid dat de pelgrims dromen en visioenen van Jezus zullen krijgen tijdens hun spirituele reis. Bid dat ook de vele moslims die dit jaar niet op bedevaart konden gaan vanwege Covid-19, dromen en visioenen van Jezus zullen krijgen.
  • Wanneer deze moslims de Grote Moskee binnengaan en de Ka’aba zien, hebben ze het gevoel dat ze de heiligste plek op aarde betreden. Hebreeën 9:11-14 spreekt over de ‘volmaakte tent’, die niet door mensenhanden is gebouwd, die Jezus is binnengegaan voor ‘eeuwige verlossing’. Bid dat de pelgrims zullen weten dat ze alleen in Jezus een smetteloos geweten en eeuwige verlossing hebben. Jezus is zelf de vervulling van de heiligste plaats!
  • Alles wat de islam verbiedt wordt vergezeld door een waarschuwing voor straf tijdens je leven en vooral ook in het leven hierna. Evenzo wordt het naleven van de voorschriften vergezeld met beloningen. Soms is deze belofte een zegen of een teken van Gods genade, maar de meeste moslims zijn vooral op zoek naar de verlossing van hun persoonlijke zonden. Om die reden maken veel mannen en vrouwen de pelgrimage vaker. Eén keer is voorgeschreven, maar wanneer ze daartoe in staat zijn, maken ze deze reis keer op keer. Bid dat de toegenomen commercie rondom de Hajj tot desillusie zal leiden onder moslims. Bid dat in het bijzonder de jonge mensen genoeg krijgen van de lege rituelen, dode werken en hypocrisie.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!