Bidden tijdens Hajj – Dag 3

Dag drie van de Hajj: de laatste dag dat we samen bidden. Dit is een dag waarop pelgrims veel rituelen uitvoeren. Lees er gauw meer over.

Vijf heilige rituelen

Dag drie is de langste dag voor de pelgrims. Ze moeten vijf verschillende heilige rituelen uitvoeren. De volgorde maakt hierbij niet veel uit. Dit zijn de rituelen:

  • Het stenigen van de zuilen van de satan
  • Mannen scheren hun hoofden kaal als een daad van nederigheid en reinheid
  • Het offeren een dier
  • Ze maken zeven rondjes om de Kaba’a
  • Rennen tussen de twee heuvels Safa en Marwa

Sleutelverzen voor gebed

“Op grond van die wil zijn wij voor eens en altijd geheiligd, door het offer van het lichaam van Jezus Christus. De priesters blijven dagelijks hun dienst verrichten en steeds opnieuw dezelfde offers opdragen die de zonden nooit teniet zullen kunnen doen, terwijl Hij, na Zijn eenmalig offer voor de zonden, voorgoed Zijn plaats aan Gods rechterhand heeft ingenomen, waar hij wacht op het moment dat zijn vijanden voor hem tot een bank voor zijn voeten zijn gemaakt. Door deze ene offergave heeft hij hen die zich door hem laten heiligen voorgoed tot volmaaktheid gebracht.” (Hebreeën 10:10-14)

“Onze strijd is niet gericht tegen mensen maar tegen hemelse vorsten, de heersers en de machthebbers van de duisternis, tegen de kwade geesten in de hemelsferen.” (Efeziërs 6:12)

Bid tot de Vader:

  • Dat moslims onderkennen dat satan geestelijke strijd veroorzaakt. Stenen naar satan gooien tijdens de dag van de steniging is zinloos wanneer het kruis en de opstanding waardoor satan werd overwonnen niet worden erkend. Bid dat ze Christus zullen kennen en dat ze “sterke wapens zullen hebben om bolwerken te slechten voor God.” (2 Korintiërs 10:4)
  • In het Oude Testament leidde het offeren van dieren tot vergeving van zonden. Nadat Jezus is gestorven aan het kruis was het niet meer nodig om dieren te offeren, Zijn dood was genoeg om alle zonden weg te nemen. Bid dat moslims zullen begrijpen wat de betekenis is van het offer en het kruis van Jezus. Bid dat ze geperfectioneerd en gereinigd zullen worden in Christus.
  • Bid dat moslims – wanneer ze om de Ka’aba lopen en van heuvel naar heuvel rennen – zullen inzien hoe gering deze handelingen zijn. Bid dat ze Jezus, het Levende Water, zullen vinden.
  • Verschillende symbolen en rituelen tijdens de Hajj vinden hun oorsprong in heidense tradities, maar er zijn er ook een paar afkomstig uit het verhaal van Abraham in Genesis. Vader Abraham is een belangrijke profeet in de islam, maar de koran vertelt nauwelijks iets over hem. Zijn verhaal in de Bijbel is veel rijker, veel herkenbaarder en meeslepender. En nog belangrijker, het wijst vooruit naar een Redder die de volken zal zegenen. Bid dat miljoenen moslims het verlangen krijgen om meer te weten over de Bijbelse Abraham en de ware betekenis van de ram die werd geofferd in plaats van zijn zoon Isaak. Dat ze zullen weten dat God Isaak niet heeft gedood, omdat God Zijn eigen Zoon Jezus, het Lam van God, in zijn plaats, is gestorven.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!