Egyptische vrouw

Frontiers wenst je gezegende Paasdagen!

Als volgelingen van Christus hebben we alle reden om deze dag te vieren. Dankzij het kruis en de opstanding kan niets ons scheiden van de liefde van God in Jezus onze Heer! (Romeinen 8:35-39)

We zijn ook blij omdat onze geloofsfamilie groeit. In veel landen vieren gelovigen met een moslimachtergrond hun eerste Paasfeest. Steeds meer Moslims ontdekken de oneindige liefde en genade van God de Vader en nemen Jezus als hun Redder aan. Hem zij de glorie!

“Vanaf het moment dat ik in de bijbel begon te lezen ben ik niet meer bang voor morgen, ik huil mezelf niet meer in slaap. Met Jezus is alles veranderd.”

Kortgeleden deelde Richard, leider van een Frontiers team in het Midden Oosten, dat zijn team steeds vaker ziet dat moslims ervoor kiezen om de Heer te volgen.

Eén van deze nieuw gelovigen is Rahima. Rahima was gewend om zo angstig te leven dat ze er bijna niet van kon slapen. Ze was bang voor de dood en gedachten van eeuwige vloek en verdoemenis verlamden haar.

“Vanaf het moment dat ik in de bijbel begon te lezen ben ik niet meer bang voor morgen,” vertelde Rahima aan een van Richards teamgenoten, “ ik huil mezelf niet meer in slaap. Met Jezus is alles veranderd.”

Wat een blijdschap om mensen als Rahima bevrijd te zien worden van angst!

Dan is er Bassim, een jongeman die voordat hij Richard ontmoette, nog nooit een Bijbel in handen had gehad of een volgeling van Jezus heeft ontmoet. Maar zijn hart smachtte naar waarheid. Hij begon gretig het Woord te bestuderen met Richard. Op de dagen dat ze elkaar niet zagen las Bassim zoveel als hij kon. Wanneer ze elkaar dan weer zagen barstte hij van de vragen.

“Wees niet bang,” zei de Heer. “Ik maak jou een licht en een getuige voor moslim mannen en vrouwen in de regio!”

Op een nacht had Bassim een droom waarin Jezus tot hem kwam en zei, “ Volg Mij.” Toen Bassim wakker werd was hij klaar om een discipel van Jezus te worden. Hij liet zich dopen door het voorbeeld van Jezus te volgen in Matteüs 3.

Hier eindigt het nog niet. Een paar dagen na zijn doop kreeg Bassim nog een droom. “Wees niet bang,” zei de Heer. “Ik maak jou een licht en een getuige voor moslim mannen en vrouwen in de regio!”

De Heer verandert mensen met een geestelijke honger, zoals Bassim. Hij verandert hen in moedige en trouwe discipelen die een beweging op gang brengen in hun eigen gemeenschappen van Jezus volgers.

Wanneer ik dit soort verhalen hoor dan dank ik God voor Zijn genade. Ik dank Hem dat hij de teams van Frontiers gebruikt om de boodschap van redding door Jezus Christus aan moslims kenbaar te maken. Ik prijs Hem voor de zegeningen van een vruchtbare samenwerking in de Grote Opdracht. Dankzij jou worden er nieuwe teams naar de moeilijkste plekken in de moslimwereld gezonden, daar waar er niet of nauwelijks iets over het Evangelie bekend is.

Dit paasfeest vieren wij als Frontiers dat onze nieuwe broeders en zusters met een moslimachtergrond een antwoord hebben gegeven op het Goede Nieuws. Ze hebben JA gezegd op de vraag of ze Jezus willen volgen.

Goed nieuws en we zien hoe God werkt. Toch hebben nog veel moslims geen kans om het Evangelie te horen. Bid samen met ons voor nieuwe werkers voor het binnenhalen van de oogst. Zodat degenen die in angst leven de waarachtige hoop van onze Redder zullen ontdekken.

Dank je wel dat je met Frontiers meedoet om Zijn boodschap van Opstanding luid en duidelijk te verkondigen in de moslimwereld. Hij is waarlijk opgestaan!