Familie die Bijbel bestudeert in hutje

In de weken daarna heeft God al een aantal familieleden op geweldige manieren gebruikt. Ze delen het evangelie met vijf andere gezinnen, ze zijn gestart met bijbelstudiegroepen en dopen nieuwe discipelen!

Zestien uur rijden van onze stad woont een bijzondere familie. Ze zijn anders dan welke familie ik ook in dit land heb ontmoet. De Nasri’s zijn een familie van gelovigen met een moslim achtergrond. Ze houden van de Heer en zorgen voor elkaar zoals een kerk zou doen. Veldwerkers uit de buurt hebben een aantal jaren met deze familie opgetrokken, om hen over discipelschap te leren. Leden van deze familie komen vaak samen om te studeren in de Bijbel, God te aanbidden en in gebed naar Hem te luisteren.

De werkers die met deze familie optrekken, vroegen ons kort geleden om een weekend te komen voor training. Een weekend om de Nasri’s te trainen om nu zelf discipelen te gaan maken, zoals Jezus ons heeft opgedragen in Matteus 28:19,

“Ga er daarom op uit om alle volken tot mijn leerlingen te maken. Doop hen in de naam van de Vader en van de Zoon en van de Heilige geest. Leer hen altijd te doen wat ik u heb gezegd.”

We zeiden volmondig ja. Het toerusten van lokale gelovigen is een belangrijk onderdeel van onze bediening in ons gastland, om moslims naar Jezus te leiden. Het trainen en coachen van onze nationale broeders en zusters zorgt voor het effectief maken van discipelen onder lokale gelovigen. Effectiever dan wij ooit zouden kunnen doen.

Na een zestien uur durende rit door het gortdroge platteland werden we hartelijk begroet door deze familie. Het weekend begon met een aantal uren van gebed en aanbidding. Daarna doken we in het woord van God. We bestudeerden de uitgangspunten die tot nieuwe geloofsbewegingen in Jezus leiden. Deze uitgangspunten zijn onder andere persoonlijke toewijding aan de Schriften, het blijmoedig gehoorzamen aan de opdrachten die God ons geeft en het uitnodigen van anderen om Jezus te ontdekken in het Woord.

4 vrouwen in droog landschap, Afrika

We spraken over het verlangen van God, dat vele generaties van discipelen nieuwe discipelen zouden maken, die dat op hun beurt ook weer zouden doen. We dachten na over hoe we het Evangelie bij families en andere groepen bekend zouden kunnen maken.

Het trainen en coachen van onze nationale broeders en zusters zorgt voor het effectief maken van discipelen onder lokale gelovigen. Effectiever dan wij ooit zouden kunnen doen.

Lucas 10 geeft ons gelukkig aanwijzingen hoe we op zoek kunnen gaan naar mensen die het evangelie in hun eigen gemeenschap kunnen brengen.

Tenslotte deelden we hoe, uit enkele discipelen een hele beweging van nieuwe gelovigen kan ontstaan. Hoe een hele gemeenschap kan veranderen als mensen de Bijbel gaan bestuderen, als gemeente bij elkaar komen en volgelingen van Jezus worden.

Aan het eind van het weekend baden we voor elkaar. We vroegen God om een ieder van ons te helpen om dat wat we geleerd hadden in de praktijk te brengen.

Na de training zijn ze gestart met bijbelstudiegroepen en dopen ze nieuwe gelovigen!

In de weken daarna heeft God een aantal familieleden al op geweldige manieren gebruikt. Ze delen het evangelie met vijf andere gezinnen, ze zijn gestart met Bijbelstudiegroepen en dopen nieuwe gelovigen!

Deze manier van evangelisatie; discipelen die discipelen maken wordt in het Engels ‘Disciple Making Movement’ genoemd, afgekort DMM. In het Nederlands is het wat moeilijker te vertalen, het zou neer komen op ‘Beweging van discipelen maken’.

In een notendop is DMM evangelisatie door discipelen te maken die leren gehoorzaam te zijn aan het Woord van God en die direct zelf ook nieuwe discipelen maken, die dit proces weer herhalen. Dit resulteert in het ontstaan van vele nieuwe kerken en hele nieuwe bewegingen van Jezus volgers. We spreken van een nieuwe geloofsbeweging als er meer dan 1000 mensen volgelingen van Jezus zijn geworden.

Veel van onze werkers gebruiken de principes uit DMM om nieuwe gelovigen te laten groeien in discipelschap.