De impact van vertrek naar het zendingsveld op kinderen

Deel 3

In deel 1 en deel 2 van deze serie maakten we kennis met Tim en Maryam op het Arabisch Schiereiland. Ze vertelden dat de keuze om te gaan een roeping is van hun hele gezin en hoe God door hun kinderen heenwerkt. In deze blog vertellen ze meer over hoe God door hun kinderen heen werkt.

Hoewel ze zich grondig hadden voorbereid, liepen de zaken vaak anders dan verwacht. De tienerfase van hun kinderen, de beperkingen van het land waar ze naartoe gingen en het gemis van hun oude leven bleken ingrijpende factoren te zijn.

Onverwachte wendingen

Leven op het zendingsveld begint vaak met een diepgewortelde overtuiging en een roeping om het Goede Nieuws te delen met hen die Jezus nog niet kennen. Tim en Maryam gaven gehoor aan deze roeping en gaven hun oude leven op om op het Arabisch Schiereiland te gaan wonen. Maar, zoals ze zelf aangeven, ondanks een grondige voorbereiding, liepen de zaken vaak anders dan verwacht.

“Het zendingsleven brengt uitdagingen en offers met zich mee, maar geeft ook diepe vreugde over wat God doet in de levens van onze kinderen en de moslims in dit land.”

Positieve kanten en offers brengen

Maryam zegt: “In het alledaagse leven hebben de kinderen zich goed aangepast. Ze zijn gezond en gelukkig. In een jaar tijd hebben ze een tweede taal vloeiend leren spreken, hebben ze nieuwe vrienden gemaakt en hebben ze hun plekje gevonden in het team. Het is positief dat ze opgroeien als wereldburgers. Op de internationale school komen ze in aanraking met enorm veel talen en culturen, meningen en vragen.

Ondanks dat zijn er uitdagingen waarmee ze worden geconfronteerd en moeten we ook offers brengen.

“Een van de uitdagingen was de tienerfase die zijn intrede deed, de cultuur in het land geeft beperkingen die we vooraf niet zo beseften. Ondanks het nieuwe leven wat we hier opbouwen is het gemis van ons leven in Nederland groot. Ze missen vrienden, familie, geuren, kleuren, activiteiten en de natuur die ze eerder als vanzelfsprekend beschouwden. Deze gevoelens van verlies en gemis zijn diepgaand. Er wordt de nodige flexibiliteit hen gevraagd. Mensen komen en gaan in hun leven, planningen lopen nooit zoals bedacht en veel is onvoorspelbaar.

Door hier samen doorheen te gaan groeien we als gezin dicht naar elkaar toe. Je hebt elkaar nodig en begrijpt elkaar zonder al te grote culturele barrières.”

Luisteren en ondersteunen

Ondersteuning en begeleiding van de kinderen is voortdurend nodig. Ze hebben tijd nodig om te verwerken wat ze doormaken, vragen te stellen en hun gevoelens te uiten. De impact van het vertrek naar het zendingsveld op kinderen is groot en moet niet worden onderschat.

Het zendingsleven brengt uitdagingen en offers met zich mee, maar geeft ook diepe vreugde over wat God doet in de levens van onze kinderen en de moslims in dit land.

*Niet hun echte namen

Adopteer een werker

Om hun mooie werk te kunnen blijven doen zijn Tim en Maryam afhankelijk van giften. Wil jij hen steunen? Meer informatie vind je op deze pagina.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!