De grootste uitdaging waar werkers voor staan

Seth, werker van Frontiers, woont en werkt in Zuidwest-Azië. Samen met zijn team probeert hij een beweging naar Christus op gang te brengen onder een bevolkingsgroep in deze regio. Dit is vaak werk van de ‘lange adem’ en gebeurt niet van de een op de andere dag. Werkers hebben ook veel te maken met uitdagingen en teleurstellingen. Daarom blijft ons gebed voor hen dat ze geworteld blijven in de liefde van God, dat hun toewijding en roeping gevoed worden door Hem.

Wantrouwen en achterdocht heerst

Seth vertelt: “Het is niet gemakkelijk om zinvol contact te leggen met lokale moslimmannen en -vrouwen. Sommigen wantrouwen ons. Ze denken dat we voor de overheid werken of dat we banden hebben met een of ander spionagenetwerk. Anderen zijn niet zozeer achterdochtig als wel op hun hoede om geassocieerd te worden met buitenlanders. Ze zijn bang om onderwerp van roddel te worden. Weer anderen in onze stad zijn zo toegewijd aan een fundamentele versie van de islam dat het moeilijk is om hen te ontmoeten en met hen bevriend te raken. Ze hebben zich verschanst in een conservatieve wereld om niet met anderen in contact te hoeven komen. Visa zijn een ander probleem. De aanvraagprocedure is tijdrovend en vermoeiend, en de overheid geeft ze met tegenzin af. Dit zijn enkele van de uitdagingen waar we voor staan.”

“Een bediening die niet groeit vanuit een toegewijde vreugde in de Heer blijft onvolgroeid.”

“Maar onze grootste uitdaging is om geworteld te blijven in de liefde van God.” “Maar u, geliefde broeders en zusters, moet uw leven bouwen op het fundament van uw zeer heilige geloof. Laat u bij het bidden leiden door de heilige Geest, houd vast aan Gods liefde, en zie uit naar de barmhartigheid van onze Heer Jezus Christus, die u het eeuwige leven zal schenken.” Judas 20-21

Hoe blijf je toegewijd aan God en je roeping?

Seth zegt: “Toewijding aan God zou mijn roeping moeten voeden. Mijn toewijding staat echter vaak naast mijn roeping en ze komen nooit op een natuurlijke manier samen. Een bediening die niet groeit vanuit een toegewijde vreugde in de Heer blijft onvolgroeid. We houden onszelf in de liefde van God door ons Zijn onmetelijk grote en vrij toegankelijke liefde te herinneren. De duidelijkste en diepste uitdrukking van die liefde is het kruis van Jezus Christus. We moeten onze gedachten en gevoelens richten op de grote waarheid dat God houdt van zondaars zoals wij, die het niet verdienen. Natuurlijk is God zelf degene die ons bewaart.” “…want het is God die zowel het willen als het handelen bij u teweegbrengt, omdat het Hem behaagt.” Filippenzen 2:13

Gebedspunten

  • Prijs Hem die onze harten gericht houdt op Zijn grote liefde terwijl we erop vertrouwen en wachten dat Hij in ons en door ons heen werkt.
  • Bid voor veldwerkers die in de moeilijkste uithoeken van de moslimwereld werken.
  • Vraag God om hen geworteld te houden in Zijn liefde en om hun toewijding aan Jezus Christus te versterken.
  • Bid dat hun vreugde in de Heer hun roeping om het Goede Nieuws met moslims te delen zal aanwakkeren.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!