Deze verhalen moeten verteld worden

Romée vertelt: Toen ik voor het eerst naar mijn gastland verhuisde, voelde het leren van een taal als een langdurig, traag proces. Maar twintig uur per week doorbrengen met Wadha, mijn taalbegeleider, gaf me de perfecte gelegenheid om samen met iemand de Bijbel te lezen. Samen bekeken we vers voor vers terwijl ik oefende met het ontcijferen van woorden en zinsstructuren.

De taal leren door het lezen van de Bijbel

Tijdens een taalles opende ik de Bijbel bij het verhaal over de geboorte van Jezus. In het begin corrigeerde Wadha mijn uitspraak als ik hier en daar over een woord struikelde. Maar na een tijdje begon ze commentaar te geven op het verhaal zelf.

In stilte bad ik: “God, raak Wadha’s hart aan door dit verhaal.”

Wadha glimlachte toen onze les was afgelopen. “We moeten elke dag een stukje uit de Bijbel blijven lezen. Ik denk dat het zal helpen met je taal.”

“Dat lijkt me een goed idee,” stemde ik snel in.

Terwijl ik Wadha uitzwaaide, begon ik te bidden over welke Bijbelpassages we moesten lezen. Veel verhalen uit de Bijbel kende ze al van sessies met eerdere studenten. Dus vroeg ik me af wat we konden lezen dat haar hart zou openen voor Jezus.

Met nog maar een maand taallessen te gaan, vroeg ik God om me te laten zien hoe ik elk moment kon gebruiken om Wadha op Hem te wijzen.

God zien

De volgende keer dat we elkaar ontmoetten, ging ik tegenover Wadha zitten en legde mijn Bijbel op de eettafel tussen ons in. “Ik wil graag beginnen met de Bergrede van Jezus,” vertelde ik haar, terwijl ik door het Nieuwe Testament bladerde tot ik de bladzijden vond. Ze boog zich over de tekst toen ik begon.

“Gelukkig wie zuiver van hart zijn,” las ik uit Matteüs 5, “want zij zullen God zien. Gelukkig de vredestichters, want zij zullen kinderen van God genoemd worden.”

Wadha leunde achterover met haar ogen wijd open. “Wow, God moet echt willen dat we in vrede met elkaar leven. Zullen de zuiveren van hart God echt zien?”

“Dat staat in de Bijbel,” antwoordde ik.

“Het is een vreugde om te zien hoe haar hart zich begint te openen voor de waarheid van het Goede Nieuws.”

Goede verhalen die mensen moeten horen!

Terwijl we verder lazen, liet Wadha me regelmatig stoppen om commentaar te geven en vragen te stellen over de tekst. Ik vroeg me af of Wadha’s hart eindelijk open ging voor Jezus.

Maar mijn taallessen zouden al over drie weken eindigen. Wat zou er gebeuren met Wadha’s interesse in de Bijbel als we stopten met onze ontmoetingen?

Ik las de laatste paar verzen van de Bergrede uit Matteüs 7 voordat ik de Bijbel dichtsloeg. “Toen  Jezus deze rede beëindigd had, waren de mensen diep onder de indruk van Zijn onderricht, want Hij sprak hen toe als iemand met gezag, en niet zoals hun schriftgeleerden.”

Net als de mensen in de Bijbel die verbaasd waren over de woorden van Jezus, leek Wadha geboeid door wat we hadden gelezen.

“Dit zijn goede verhalen en mensen moeten ze horen,” zei ze. “Als wij ze vertellen aan iemand in onze omgeving, en zij vertellen ze weer door aan anderen in hun omgeving, dan zullen de verhalen zich blijven verspreiden.”

“Daar ben ik het mee eens.” Ik kon een glimlach niet onderdrukken. “Wil je ze samen met mij blijven lezen, ook nadat onze lessen zijn afgelopen?”

Wadha knikte. “Ik wil meer horen.”

Ook al heb ik geen taalbegeleider meer nodig, Wadha en ik blijven elkaar regelmatig ontmoeten om samen verhalen uit de Bijbel te lezen en te praten over wat ze betekenen. Het is een vreugde om te zien hoe haar hart zich begint te openen voor de waarheid van het Goede Nieuws.

Gebedspunten

  • Bid dat Wadha de Bijbel zal blijven lezen en zal kiezen om Jezus te volgen.
  • Vraag God om mogelijkheden dat werkers gedeelten uit de Bijbel kunnen delen terwijl ze nieuwe talen oefenen.
  • Prijs God dat Hij mannen en vrouwen in verschillende fases van hun bediening gebruikt om moslims te bereiken met de waarheid over wie Jezus is

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!