Wat er kan gebeuren als je gaat bidden

Deel 1

22 maart 2023 start 30 Dagen Gebed en bidden we tijdens de ramadan voor moslims ver weg en dichtbij. Fleur interviewt namens Frontiers John de Ridder uit Harderwijk over het belang van gebed en zijn contacten met moslims.

Als je met God gaat praten…

John vertelt: “Vanuit mijn interkerkelijk centrum stimuleren we gebed in Harderwijk. Er zijn ongeveer veertig gebedsgroepen en een stadsgebed. Daar bidden we voor alle groepen in de stad. Tien procent van de inwoners in Harderwijk is moslim, meestal Turks of Marokkaans.

Het is mijn ervaring dat als je met God praat over mensen Hij je hart zal aanraken. Het is met name Gods liefde voor mensen waardoor ons hart bewogenheid krijgt en wij in beweging komen. In 2 Korintiërs 5:14 staat: Want de liefde van Christus dringt ons.

Als je met God praat, laat Hij je iets zien van hun nood. Zo zijn we gaan bidden voor verschillende groepen. De groepen die nauwelijks bereikt worden in Nederland zijn bijvoorbeeld scholieren, woonwagenbewoners en islamitische stadsgenoten.

Als je niet op Gods verlangen reageert, zet Hij de mensen die Hij liefheeft op je stoep

Als wij dertig jaar geleden omgezien hadden naar de Turkse en Marokkaanse mensen die als gastarbeiders hier kwamen, waren er nu Turkse en Marokkaanse kerken geweest. Dat is niet gebeurd. We gingen er vanuit dat ze zouden terugkeren naar hun eigen land. Nu brengt God opnieuw moslims in Nederland, door de vluchtelingenstromen die de AZC’s binnenkomen. Kijken we nu wel naar hen om?

Een jaar of zes geleden ontstonden er plannen om een AZC te starten in Harderwijk. Christenen zien nu naar hen om, bijvoorbeeld met een taartendag. Zo maar op een zaterdag brengen heel veel christenen een zelfgebakken of zelf gekochte taart naar het AZC en brengen het hele AZC in feeststemming. Dat is toch leuk! Er ontstaat contact en gezelligheid.

Bedenk eens wat jij zou kunnen doen voor AZC-bewoners.

God doet iets geweldigs met jouw kleine gebed.

Denk niet te min over jezelf

John vertelt: “Er is een enorme honger onder deze mensen om te horen wie God is, wat zijn liefde betekent voor hun leven en hoe zij Jezus kunnen volgen. Ik weet nog dat ik heel jong was en er op een weekend ergens in België een gebedsnacht werd georganiseerd. Ik dacht dat ik dat niet vol zou houden, een hele nacht op een kale vloer met een kartonnetje als zitplaats. Ik heb gebeden voor volken in Mongolië en Afghanistan. Wonderlijk dat jaren later onze gemeente iemand uitstuurt naar Mongolië die daar jonge mensen trainde om jeugdleiders te zijn in de kerken. Jouw gebed gebruikt God voor zijn werk. Jouw gebed, dat is jouw broodje, jouw visje (Johannes 6:1-13). Wat kun je ermee? Wil je ze voor jezelf houden of aan God geven? God doet iets geweldigs met jouw kleine gebed. Denk niet te min over jezelf.

Hoe zouden jouw vijf broodjes en twee visjes eruit kunnen zien?

Je hebt die opdracht, zoals je kunt lezen in 1 Timoteüs 2:1-4. Bid voor alle mensen. Ik wil je uitnodigen dat te gaan doen

Inspiratie voor je gebed

Frontiers wil je concrete handvatten aanreiken waar jij mee aan de slag kan.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!