De kern van het Goede Nieuws onthullen aan moslims

Tijn en Yara, woonden in een gedeelte van een islamitische megastad waar geen kerk was. Als werkers in deze stad dachten ze er vaak over na hoe ze hun buren konden uitnodigen om Jezus te volgen.

Het Goede Nieuws ontdoen van onnodige omhulsels

Tijn zegt: “Ik realiseerde me al snel dat als ik de ware schoonheid wilde laten zien van wie Jezus is, ik het verhaal moest ontdoen van een aantal onnodige omhulsels waarvan ik dacht dat die deel uitmaakten van het Goede Nieuws. Zoals: je moet naar een kerk gaan om te worden gered of als je Jezus wilt volgen, moet je iedereen vertellen dat je christen bent geworden.”

Ons probleem was dat niemand in onze omgeving ook maar de minste interesse had om christen te worden en dat ze zeer zeker geen voet in een kerk zouden zetten, zelfs als die er was. Ik bleef zitten met de vraag: “Heeft God niets te zeggen tegen mensen die geen ‘christen’ willen worden en die niet naar een kerk willen of kunnen gaan?” Als Hij wel iets tegen ze wil zeggen, wat is dat dan? En hoe kunnen we dat aan hen laten zien?

”Het was een grote opluchting dat ik over het Koninkrijk van God kon praten in plaats van over religie.”

Het Goede Nieuws uitleggen met een mandarijn

Yara zegt: “Het boek ‘Anders leren kijken’ van Nabeel Jabbour * heeft ons erg geholpen. Hij vertelt in zijn boek een verhaal hoe hij Egyptische gelovigen coachte. Hij verpakte een mandarijn in verschillende lagen papier, waarop hij diverse stellingen had geschreven, zoals: “Ik moet mijn moslimnaam veranderen in een christelijke naam om het Koninkrijk van God binnen te komen,” en “ik moet mijn taalgebruik aanpassen en dingen zeggen als ‘halleluja’ en ‘prijs God’ of ‘om Jezus te volgen moet ik een pro-Israël standpunt innemen in de politiek.”

Nabeel zegt in zijn boek: “…..toen ik klaar was, was de mandarijn bijna zo groot als een volleybal. Later toonde ik hen de bal papier en vertelde hen dat in de bal iets zat wat het Goede Nieuws van Jezus symboliseert. Ik liet hen zien wat op de binnenkant van een vel papier was geschreven en vroeg: “Is dit het Goede Nieuws?” “Nee,” zeiden ze. Ik trok het volgende vel eraf, toonde ze wat erop stond en vroeg: “Is dit het Goede Nieuws?” Weer zeiden ze “nee.” Terwijl ik doorging met het verwijderen van de vellen papier werd de sfeer opgetogen. Toen er nog één vel over was, konden ze raden dat er een mandarijn in zat en ze begonnen te giechelen. Toen trok ik het laatste vel eraf en hield de mandarijn in mijn hand. Ik vroeg hen: “Is dit het Goede Nieuws?” En ze riepen uit: “Ja”, maar ik zei: “Nee,” en pelde de mandarijn. Toen zei ik: “Dit is het Goede Nieuws!”

* Dit boek is de verkrijgen op CLCNelderland.com

Hoe kan ik het Goede Nieuws uitleggen, dat het niet klinkt als: “mijn religie is beter dan jouw religie”

Een paar eenvoudige lessen

Terwijl ik ermee worstelde hoe ik het Goede Nieuws op zo’n manier kon delen dat het niet klonk als “mijn religie is beter dan jouw religie” begon ik langzamerhand de onnodige verpakking eraf te halen en ontdekte ik dingen die verborgen waren in het volle zicht in de Bijbel. Hier zijn een paar verzen die mij hielpen, met wat eenvoudige lessen die ik heb geleerd:

  • Hij trok rond in heel Galilea; Hij gaf de mensen onderricht in hun synagogen, verkondigde het Goede Nieuws over het Koninkrijk. Matteüs 4: 23
  • Pas als het Goede Nieuws van het Koninkrijk in de hele wereld wordt verkondigd als getuigenis voor alle volken, zal het einde komen. Matteüs 24: 14

Deze verzen deden me beseffen dat de naam van onze boodschap “het Goede Nieuws van het Koninkrijk”, is en niet “het Goede Nieuws van het christendom”. Dit was een belangrijk inzicht, want de meeste mensen in mijn omgeving associeerden het christendom met het westen en daarmee met politieke onderdrukking, hebzucht en immoraliteit. Het was een grote opluchting dat ik over het Koninkrijk van God kon praten in plaats van over religie. Bid daarom als volgt: Onze Vader in de hemel, laat uw naam geheiligd worden, laat uw Koninkrijk komen, laat uw wil gedaan worden op aarde zoals in de hemel. Matteüs 6: 9-10

We zijn allemaal bekend met dit gebed, maar ik nam nu voor het eerst de tijd om er logisch over na te denken. Als we bidden dat Gods Koninkrijk mag komen, betekent dit dat er plaatsen zijn waar dat nog niet zo is, maar waar het wel kan komen. Mijn taak was daarom om de Koning voor te leven en om tekenen van het Koninkrijk te laten zien door vriendelijkheid, genezing, verlossing en het delen van de waarheid met iedereen die wil luisteren. Hij heeft ons gered uit de macht van de duisternis en ons overgebracht naar het rijk van zijn geliefde Zoon. Kolossenzen 1:13

Ik leerde dat er twee Koninkrijken zijn: Gods Koninkrijk en een ‘duister’ Koninkrijk. Alle moslims kunnen de gebrokenheid om zich heen zien, daarom vond ik dit een eenvoudige manier om uit te leggen hoe Jezus kwam om ons een ander Koninkrijk te laten zien, het Koninkrijk van God. Niet iedereen die “Heer, Heer” tegen Mij zegt, zal het Koninkrijk van de hemel binnengaan, … Matteüs 7:21

Dit laat zien dat het Koninkrijk iets is dat je binnen kunt gaan. Met andere woorden, je bent binnen of je bent het niet. Mijn bediening was daarom om mensen uit te nodigen om het Koninkrijk binnen te komen door Jezus, niet om van religie te veranderen. Er zullen altijd struikelblokken zijn voor moslims om tot geloof te komen, maar ik ontdekte dat Jezus het struikelblok moest zijn en niet het christendom. “Toen Hij in de boot stapte, smeekte de man die bezeten was geweest om bij Hem te mogen blijven. Dat stond Hij hem niet toe, maar Hij zei tegen hem: “Ga naar huis, naar uw eigen mensen, en vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan en hoe Hij zich over u heeft ontfermd.” Marcus 5:18-19

“Deze opdracht staat nergens in de Bijbel”

Binnen een jaar zagen we al dat sommige jonge mannen in dit land Jezus gingen volgen. Wat vertellen ze hun families? Zonder twijfel hebben we onnodig lijden gebracht aan moslims die tot Christus zijn gekomen door hen op te dragen om hun families te vertellen dat ze ‘christen zijn geworden’. Deze opdracht staat nergens in de Bijbel. Ik heb geleerd om deze nieuwe gelovigen te helpen om de woorden van Jezus te gehoorzamen als Hij zegt: “Vertel hun wat de Heer allemaal voor u heeft gedaan”. “Paulus verbleef twee jaar in het huis dat hij gehuurd had en ontving daar iedereen die naar hem toe kwam. Hij verkondigde het Koninkrijk van God en onderrichtte vrijmoedig over de Heer Jezus Christus, zonder dat hem iets in de weg werd gelegd.” Handelingen 28:30-31

De kern: het Koninkrijk van God en Jezus

Voor velen van ons die een pioniersbediening hebben is de apostel Paulus een groot voorbeeld. Dit vers is het laatste wat we over hem lezen in Handelingen. Aan het eind van zijn leven verwelkomt hij mensen in zijn huis en praat met hen over twee dingen: het Koninkrijk van God en Jezus. Yara zegt: “Dat is precies wat wij de afgelopen 25 jaar hebben gedaan: Praten met moslimvrienden en -kennissen over het Koninkrijk van God en Jezus. Het Goede Nieuws onthullen!”

De onbereikte volken bereiken met het Goede Nieuws

Bekijk hier het filmpje en lees wat jij kan doen!

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!