De levensreddende kracht van gebed

Toen Habsa hoorde wat het zou kosten om de kanker in haar buik te laten weghalen, beschouwde ze dit als een doodvonnis. Ze was een ongetrouwde vrouw zonder verzekering  en kon zich geen medische behandelingen van duizenden euro’s veroorloven.

Vertrouwen in beproevingen

Habsa deelde dit nieuws met haar medegelovigen in de huiskerk, die allemaal een moslimachtergrond hebben. Ze verzekerde hen ervan dat het goed zou komen. Jezus was ten slotte gestorven en opgestaan zodat ze niet bang hoefde te zijn voor haar toekomst, ongeacht de onzekerheden waarmee ze zou worden geconfronteerd.

Een bijzondere gelegenheid voor jonge gelovigen

De leider van de huiskerk vertelde de teamleden van Frontiers over Habsa`s situatie en nodigde hen uit voor een tijd van gebed voor haar. Tijdens de bijeenkomst, ervoeren veel mensen dat dit een bijzondere gelegenheid was voor deze jonge groep gelovigen om de naam van Jezus groot te maken. Door met elkaar geld te geven om tegemoet te komen aan Habsa`s financiële nood.

Toen kwam de pandemie: men kon elkaar niet persoonlijk ontmoeten. Daarom begonnen ze met virtuele gebedssamenkomsten voor hun zuster. De werkers van Frontiers begonnen ook gelovigen vanuit een moslimachtergrond in andere steden te vertellen over Habsa`s operatie.

Sommige gelovigen waren hun baan kwijt door de lockdown als gevolg van  de pandemie. Toch gaven velen wat ze konden. In een paar maanden tijd, was er genoeg geld binnengekomen voor de operatie van Habsa en de operatie werd ingepland.

Dat is de kracht van gebed in Jezus’ Naam, legde Habsa uit.

Weer een ‘onmogelijke’ horde

De dag voor de ingreep, deed de arts een routinecontrole van Habsa`s hart. Daaruit bleek dat één van haar slagaders verstopt was. Habsa had een chirurgische ingreep nodig waarbij een stent moest worden geplaatst voordat de kanker kon worden verwijderd. De dokter gaf opdracht om de volgende dag een onderzoek te doen om de omvang van de blokkade vast te stellen.

Een dergelijke ingreep zou nog duizenden euro’s meer kosten. Nu er weer een onmogelijke horde opdoemde, baden de lokale gelovigen en de werkers van Frontiers. ervoor dat de blokkade in Habsa’s slagader onmiddellijk zou verdwijnen.

De volgende dag werd het onderzoek uitgevoerd. De dokter bekeek de resultaten en was stomverbaasd toen hij ontdekte dat de slagader niet meer verstopt zat.

“Dat is de kracht van gebed in Jezus’ Naam”, legde Habsa uit aan de verbouwereerde dokter. Nu had ze groen licht voor de operatie aan kanker.

De operatie verliep succesvol en Habsa bleef een week in het ziekenhuis om te herstellen. Haar vriendin Zahra, een mede-gelovige vanuit een moslimachtergrond week niet van haar zijde in deze periode.

Een onverschrokken volgeling van Jezus

Gedurende de week deelden de twee vrouwen het Goede Nieuws met elke verpleegster die kwam kijken bij de patiënt. Habsa ontdekte manieren om het gesprek op een natuurlijke manier op Jezus te brengen. Daarna deelde ze de boodschap van het Goede Nieuws met een innemende vrijmoedigheid. De zusters en de ziekenhuisstaf hadden nog nooit onverschrokken volgelingen van Jezus ontmoet.

Diverse verpleegsters bleven naar Habsa`s kamer komen om over Jezus te horen. Ze deden alsof ze de patiënt moesten controleren, maar kwamen bij Habsa zitten om te luisteren naar haar en Zahra als ze uit het Woord deelden.

De dag voordat Habsa weer naar huis mocht, vroegen vijf moslim verpleegsters om een Bijbel. Zahra zorgde ervoor dat ze die dag allemaal met een eigen exemplaar naar huis gingen.

“Afgelopen nacht lazen mijn echtgenoot en ik uit de Bijbel die je me gaf,” zei één verpleegster de volgende dag. “We houden ervan wat jullie Boek zegt over Jezus, we gaan door met erin te lezen.”

Nadat Habsa was ontslagen uit het ziekenhuis, bleven drie verpleegsters haar vrijwillig thuis bezoeken om haar te helpen herstellen. Hoewel Habsa hersteld is van de operatie, blijven de zusters haar nog steeds bezoeken om meer te leren uit het Woord over Jezus.

Gebedspunten

  • Prijs God dat Hij de kanker die een leven zou verwoesten, heeft gebruikt om harten te openen van moslims naar het eeuwig leven in Jezus Christus.
  • Bid voor bescherming en goede gezondheid voor Habsa.
  • Bid dat gelovigen met een moslimachtergrond zout en licht zullen zijn in hun gemeenschappen en met vrijmoedigheid de Hoop delen die in hen is.
  • Vraag de Heer om nieuwe teams te zenden die onder moslims over Jezus getuigen.

Delen met moslims

Bestel hier onze gids Delen met moslims met tips om het Goede Nieuws met hen te delen.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!