De start van een prachtige samenwerking

 “Ik wil niet weg. Het is te heet. En ik ben zwanger.”

Vier jaar geleden, in ons Noord-Afrikaanse woestijnstadje, kreeg mijn vrouw Emma, een verloskundige, een telefoontje: of ze kon komen voor een postnataal onderzoek. Ondanks haar tegenzin, pakte Emma haar spullen en maakte zich klaar voor vertrek.

We hadden een plan bedacht om het bij een korte visite te houden. Ik zou met haar meegaan en in de auto wachten. Als Emma dan klaar is, vertelt ze de moeder dat ik op haar wacht in de auto. Het was juni in de Sahara, dus de auto zou echt een oven zijn. Een goed excuus om niet te hoeven blijven voor thee.

Het leek een goed plan. Maar niemand wist dat dit de start zou zijn van een prachtige samenwerking die zou leiden tot een beweging van discipelen van Jezus onder lokale moslims. 

Een ontmoeting met Massin

Terwijl ik in de auto wachtte, liep er een man op mij af. “Ben jij de man van Emma?” vroeg hij. “Ik ben Massin, de man van de vrouw voor wie ze nu zorgt. Kom binnen voor thee.” “Oh nee,” dacht ik,”ons plan valt in duigen.”

Emma was verbaasd om mij te zien in Massins woonkamer. We bleven nog even maar dronken zo snel mogelijk onze thee op zodat we konden vertrekken. 

Massin liep met ons mee naar de auto. Net voordat ik de autodeur opende zei hij: “vertel het tegen niemand, maar ik ben een volgeling van Jezus.”

“Werkelijk?” Antwoordde ik verrast. Zover wij wisten, waren er geen gelovigen in onze stad. “Ik zou heel graag je verhaal willen horen,” zei ik. De volgende dag ontmoetten we elkaar en vertelde Massin mij over zijn leven.

Massin vertelt zijn verhaal

 “Ik hoorde voor het eerst van Jezus toen ik zeven was. In een foldertje op straat, las ik dat Jezus moest sterven voor mijn zonden. Niet veel later ontdekte mijn broer de brochure en verbrandde het.” 

“Toen ik vijftien was volgde ik mijn broer naar de salafi moskee in de hoofdstad. Ik was ervan overtuigd dat de mensen in mijn land geen goede moslims waren. Ik nam deel aan islamitische programma’s, ik droeg salafi kleding en ging naar islamitische vakantiekampen.”

Maar Massin ervoer steeds meer spanning. De tegenstrijdigheden in de koran werden steeds opvallender. Ook werd hem verteld dat het Berbers, zijn moedertaal, niet geschikt was om over God te spreken. Massin werd atheïst.

Het Goede Nieuws op TV

Massin vervolgde: “een paar weken later zag ik een TV programma waarin een persoon in het Berbers sprak over Jezus. Ik belde het telefoonnummer dat ze lieten zien. Zo kwam ik in contact met een lokale pastoor. Samen lazen we in het Woord. Na een paar weken besloot ik om Jezus te volgen.”

 “Rond deze tijd ontmoette ik ook mijn vrouw. We wonen in de hoofdstad, maar voor de geboorte van ons zoontje zijn we hier gekomen, bij de familie mijn vrouw. “

Massin keek me intens aan. “Ik heb een droom. Ik wil onze familie hier vestigen en het Goede Nieuws van Jezus verspreiden. De kerkgemeenschap in de hoofdstad wil ons uitzenden, maar ik heb twee problemen. Ten eerste, mijn vrouw gelooft nog niet. Ten tweede, ik heb hier een baan nodig.”

Ik antwoordde hem: “we zullen bidden dat beide dingen gaan gebeuren.”

Start van een prachtige samenwerking

Tien dagen later keerden Massin en zijn familie terug naar de hoofdstad. Mijn vrouw, zoon en ik vlogen terug naar Europa voor de geboorte van ons tweede kindje. Een paar weken later kreeg ik een bericht van Massin: zijn vrouw heeft twee visioenen van Jezus gekregen volgt Hem nu ook!

Twee jaar later had Massin ook een baan gevonden in ons dorp. De kerkgemeenschap in de hoofdstad zond hem en zijn gezin officieel uit als tentmakers. Wat een gebedsverhoring!

Dienen in de Sahara

Yannic en Emma leven al tien jaar in de Sahara. Ze dienen onder de meest kwetsbare mensen in de gemeenschap. Het bezoek aan Massin en zijn vrouw bracht een prachtige samenwerking tot stand die zou leiden tot een beweging van discipelen van Jezus onder lokale moslims.

Ben je benieuwd naar hoe de bekering van Massin en zijn vrouw heeft geleid tot een beweging van discipelen? Lees dan deel 2 van dit verhaal.

Gebed

In de laatste 25 jaar hebben we veel moslims tot geloof zien komen, vele malen meer dan in de 2000 jaar ervoor. We geloven dat gebed ervoor zorgt dat meer moslims Jezus gaan volgen. Bekijk hier op welke manieren je mee kan bidden voor moslims.