Een schat die niemand kan stelen

Nadat dieven zijn kamelen hadden gestolen en zijn familie in armoede achterliet, nam Nihal een baan aan als arbeider. Hoewel hij niet gewend was aan dit soort werk, genoot hij er wel van. Evenals van de verhalen die de andere arbeiders vertelden over Jezus, die geestelijke schatten beloofde die niemand kon stelen. Nihal vroeg zich af wat hij zou kunnen krijgen dat nooit kan worden weggenomen.

Die avond, toen hij terugkwam bij zijn tent, zag hij zijn kinderen lachen en samen spelen, dit vervulde hem met vreugde. Als Jezus onbetaalbare schatten schonk, zoals dat moment, dan wilde Nihal er meer over weten. 

Hoop voor elke dag

“Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde verkocht hij alles wat hij had en kocht die akker.” Matteüs 13:44

Gebedspunten

  • Bid dat de momenten van vreugde die moslims ervaren hen ertoe aansporen om op zoek te gaan naar de Enige die ware vreugde brengt.
  • Bid dat mannen zoals Nihal niet bitter worden, maar zich tot Jezus zullen wenden voor hoop.
  • Vraag de Heer om Zijn geestelijke schatten te openbaren aan moslimherders en -nomaden.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!