Geloof boven angst

Fathi en zijn begeleider Joe spraken vaak over Jezus. Ze hadden samen maandenlang Gods Woord bestudeerd en Fathi wilde Christus volgen. Maar het was onmogelijk. De regering beweerde immers dat geen van haar burgers christen was. Hij had gehoord van mensen die de islam afzworen, maar zij werden vervolgens geslagen of ontvoerd. Zelfs zijn ouders hadden gezegd dat ze hem zouden onteigenen als hij geen vrome moslim meer zou zijn. Fathi wist uit Gods Woord dat hij Jezus moest volgen, maar hij wist nog steeds niet zeker of hij de gevolgen aan zou kunnen. Op een nacht droomde hij van een man in het wit die hem vertelde dat hij niet bang hoefde te zijn. De volgende ochtend vertelde hij Joe dat hij gedoopt wilde worden.

Hoop voor elke dag

“Sterker nog, alles beschouw ik als verlies. Het kennen van Christus Jezus, mijn Heer, overtreft immer alles. Omwille van Hem heb ik alles prijsgegeven; ik heb alles als afval weggegooid. Ik wilde Christus winnen.” Filippenzen 3:8

Gebedspunten

  • Vraag God om gelovigen met een moslimachtergrond moed te geven om Jezus te volgen te midden van angst en vervolging.
  • Bid dat de Heer alle middelen zal gebruiken die nodig zijn om de harten van moslims naar Hem toe te keren.
  • Bid voor werkers die via hun bedrijf met moslims werken om de liefde van Christus te weerspiegelen op hun werkplek.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!