De kracht van het Woord delen en laten delen

Abdel Rakhman en zijn zus Maimona behoren tot een groep mensen in onze Afrikaanse stad die open staat voor het Goede Nieuws. Samen hebben we een hele serie gezondheidslessen doorgewerkt, waar verhalen uit het Woord in zijn opgenomen.

Abdel Rakhman en Maimona zijn er nu van overtuigd dat iedereen de wegen van God moet kennen om een werkelijk goede gezondheid te krijgen. Onlangs hebben ze ons, John en Evy (werkers van Frontiers), gevraagd hen te helpen bij het geven van de lessen in hun eigen dorp. Ze hadden plannen gemaakt voor ons om de sjeik van het dorp te ontmoeten en hem uit te leggen wat we de gemeenschap wilden aanbieden. 

Niet één, maar meer dan honderd mensen!

“We gaan alleen naar dat ene dorp en praten met de sjeik,” verzekerden ze ons.” We geven geen lessen. Dit is alleen om te gaan plannen.”

We reden vijf uur lang door dor kreupelhout op weg naar het dorp van Abdel Rakhman en zijn zus Maimona.

Toen we aankwamen zagen we niet slechts één sjeik. In plaats daarvan troffen we zo’n vijftig mannen die in de schaduw van een oude boom op ons zaten te wachten. Ze waren zeer verheugd om ons te zien en leidden ons een rustiek gebouw binnen om geroosterd geitenvlees te eten en om uit te rusten van onze reis.

Na een tijdje hoorden we buiten gezang. Ongeveer honderd vrouwen liepen langzaam naar het gebouw, ze zongen en zwaaiden met hun armen om ons te verwelkomen.

Onze ontmoeting met één sjeik was plotseling veranderd in die met een groep van bijna tweehonderd mensen.

Ze hadden zich verzameld in de hoop dat we ons gezondheidsprogramma meteen daar zouden aanbieden. Sommige mensen hadden kilometers gelopen vanuit omringende dorpen om van ons te horen.

Als de groep die wij het onderwijzen, een andere groep gaat onderwijzen, dan zullen al snel alle 12.000 mensen van jullie stam het gehoord hebben.

Het gezondheidsprogramma

We weten echter uit ervaring dat ons gezondheidsprogramma in combinatie met verhalen vertellen niet werkt in grote groepen. Het programma werkt het beste in een kleine groep waarin mensen kunnen praten en vragen stellen om zo de lessen beter te begrijpen.

Daarbij moesten we eerst spreken met de leiders van het dorp om hun toestemming te krijgen.

We wendden ons wat ongemakkelijk af van de menigte. Een dorpsoudste leidde ons weg naar een kleed in de schaduw. We werden gevolgd door een groep mannen uit de menigte. Nadat we waren gaan zitten ontdekten we dat deze mannen de leiders waren van een tiental omliggende dorpen. Alles bij elkaar representeerden deze sjeiks zo’n 12.000 mensen.

We legden in detail uit hoe ons gezondheidsprogramma werkt en wat de doelen ervan zijn. We vertelden dat we ook verhalen over Jezus en de profeten zouden vertellen. Verhalen met lessen die de mensen helpen om geheeld te worden in lichaam en geest.

De kracht van delen uit het Woord

We legden ook uit dat het programma niet werkt in een groep van tweehonderd mensen. Dat het effectiever is als we het delen met een paar families die het dan aan andere families leren, die het op hun beurt ook weer doorgeven.

“Wanneer we komen om een groep te onderwijzen, dan gaat de groep het aan niemand anders leren. Dan is het alsof we er nooit zijn geweest,” legden we uit. “Maar als de groep die wij het onderwijzen, een andere groep gaat onderwijzen en die het weer bij een andere groep brengt, dan zullen al snel alle 12.000 mensen van jullie stam gehoord hebben hoe ze een betere gezondheid kunnen krijgen en hoe ze de weg kunnen volgen die God ons toont in Zijn Woord.”

De leiders vonden dit een heel goed idee. Ze stemden ermee in om vijf gezinnen te kiezen uit vijf dorpen om te beginnen met de lessen en deze te delen met andere families.

Abdel Rakhman heeft de meeste van deze geselecteerde families al ontmoet. Ze zijn door de hele serie gezondheidslessen en bijbelverhalen gegaan. Deze families delen ze nu ook met mensen in hun dorp.

Gebedspunten

  • Prijs God dat families in deze dorpen het Woord horen en bid dat ze hun hart op Jezus zullen richten.
  • Bid God voor meer open deuren voor Frontiers teams om moslimgemeenschappen te bereiken met de het Goede Nieuws van Jezus.
  • Vraag God om een nieuw team van werkers toe te rusten en te zenden om Gods zegen van gezondheid en eeuwig leven te brengen naar families in de moslimwereld.

Tips om het Goede Nieuws te delen met moslims

Het boekje Delen met Moslims is geschreven voor jou. Jasmijn deelt haar tips en ervaringen in contacten met moslims. Je leest en leert hierin onder andere over de basics van islam, bidden voor en met moslims, valkuilen en samen Bijbel lezen.

Bestel de gids hier

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!