Jezus in de Operatiekamer (OK)

Ezekiel rolde de brancard de operatiekamer uit, zijn blik gericht op de kleine figuur die bedekt werd door dekens. In de herstelkamer bidt hij dat Ayoub snel zal herstellen van de operatie aan de slokdarm. Ezekiel is chirurg en heeft de slokdarm van Ayoub verwijderd en gereconstrueerd.

“Het is makkelijk om de focus op je missie kwijt te raken.”

Samenwerken met de grote Geneesheer

De operatie was succesvol verlopen en had het leven van de kleine jongen gered. Ezekiel stond te popelen om het goede nieuws te vertellen aan de bezorgde ouders in de wachtkamer.

Ezekiel liet Ayoub achter met zijn opgeluchte ouders aan zijn bed. Daarna bracht hij de rest van de ochtend door met gehaast de kamers van de patiënten in- en uitlopen, druk met alle verzoeken die een lokale arts in een West-Afrikaans ziekenhuis krijgt. Soms was het zo overweldigend dat hij zich afvroeg waarom hij zijn huis in een meer ontwikkeld gebied in Afrika had verlaten om hier opgeleid te worden.

Terwijl hij zich langs een open deur haastte, ving hij een glimp op van Dr. Lee, zijn supervisor, die in gebed was met een patiënt.

Dr. Lee is een werker van Frontiers en chirurg, de meest drukbezette van het hele ziekenhuis. Hij had Ezekiel van begin af aan uitgelegd dat hij probeerde om de leiding van de Heilige Geest te volgen om het Goede Nieuws te delen en te bidden met patiënten en hun families.

“Ik wil meer leren over Jezus, als Hij de reden is dat jij en dr. Lee zo goed voor mijn zoon zorgen.”

“Er zijn altijd urgente zaken, consulten, operaties en kapotte materialen. Het is makkelijk om de focus op je missie kwijt te raken,” had dr. Lee een keer gezegd. “Een operatie kan een lichamelijk probleem oplossen, maar kon niet de diepe eeuwige wonden van een patiënt herstellen.”

Een gemiste kans?

Terwijl hij naar dr. Lee keek, gingen de gedachten van Ezekiel terug naar de kleine jongen met de nieuwe slokdarm en zijn moslimouders. Het operatieteam had het fysieke probleem hersteld, maar Ezekiel was bezorgd dat hij een kans had gemist om hun diepere noden te vervullen.

Nadat hij één van de audio Bijbels had gepakt die dr. Lee vaak aan patiënten gaf, rende Ezekiel terug naar de kamer van Ayoub. De vader en moeder keken naar hun kleine slapende zoon, hun gezichten nu wat minder zorgelijk.

Ezekiel trok een stoel bij om bij hen aan de bedrand te komen zitten. Het voelde vreemd om niet door het ziekenhuis te haasten. Na een tijdje vroeg hij of hij een verhaal over Jezus met hen mocht delen. “Ja, natuurlijk,” zei de vader van Ayoub.

Ezekiel deelde de waarheid over Jezus. Het echtpaar luisterde ingespannen.

Een medische carriëre als bediening

“Als jullie willen, mogen jullie deze hebben,” bood Ezekiel aan, terwijl hij de audio Bijbel aanbood. “Het bevat meer verhalen over Jezus.”

“Bedankt,” de vader van Ayoub stak het geschenk in zijn zak. “Ik wil meer leren over Jezus, als Hij de reden is dat jij en dr. Lee zo goed voor mijn zoon zorgen.” Ezekiels gezicht lichtte op. Hij was opgegroeid als christen in een land met een meerderheid aan moslimvolken. Totdat hij een training van dr. Lee had gekregen had hij nooit beseft dat een medische carrière ook een bediening kan zijn. Een leven redden is een geweldige ervaring, maar het was helemaal fantastisch om deel uit te maken van Gods plan om zielen te redden.

Gebedspunten

  • Vraag God om Ezekiel meer mogelijkheden te geven om moslims bij Jezus te brengen door zijn medische baan.
  • Bid dat moslims die een audio Bijbel ontvangen, zullen luisteren en Jezus leren kennen.
  • Vraag God om meer dokters die Jezus volgen en samen willen werken met dr. Lee.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!