Mo en zijn bende

Toen Mark en zijn team een sportschool in een stad in Centraal Azië openden, hadden ze nooit kunnen vermoeden dat ze betrokken zouden raken bij een lokale bende. Vanaf de eerste dag was de sportschool vol met jonge moslimmannen uit de buurt. Een groep van twintig jongemannen kwam dagelijks sporten. Lees mee hoe dit team van Frontiers in Azië meemaakt hoe Jezus mensenlevens verandert.

De breedgeschouderde man

Op een dag kwam er een breedgeschouderde jongeman binnenlopen. Hij liep rechtop en had een houding alsof er niet met hem te spotten viel. Zijn armen zaten vol tattoos, iets dat in de conservatieve moslimgemeenschap de wenkbrauwen liet fronzen. Het leek of de andere mannen tegen hem opkeken. Ze deden een stapje achteruit als hij met hen praatte. Ze behandelden hem zeer zeker als een man met veel invloed.

Mo is zijn naam

De man werd de Mo genoemd. Zijn bende beheerste de hele buurt rondom de sportschool. Als iemand geld nodig had, was Mo de bank waar je kon lenen. Hij inde het geld vervolgens ook weer en wel op een brute manier als dat nodig was.

Mo was een van de regelmatige sporters. Hij deed zijn oefeningen samen met de anderen en maakte vaak een praatje met Mark of een van Marks teamgenoten die de sportschool runden.

“Mijn familieleden zijn allemaal moslim,” vertelde Mo op een dag. “Maar we doen er niet zoveel aan.”

Te veel gezondigd

Hij vertelde over zijn harde leven en zei dat hij er niet zoveel vertrouwen in had dat hij een plaatsje in de hemel zou verdienen, zoals goede moslims wordt geleerd te doen. “Ik heb veel te veel gezondigd,” zo liet hij weten.

“Iedereen heeft gezondigd,” reageerde Mark, ”en niemand kan uit zichzelf de hemel verdienen.” Mark deelde dat het niet uitmaakt hoe religieus iemand is – we kunnen immers niet vertrouwen op het feit dat wat we zelf in huis hebben, ons zal redden.

Boodschap van hoop
“Maar er is verlossing van zonden,” voegde Mark toe. Hij beschreef hoe Jezus de weg naar Gods Koninkrijk heeft vrijgemaakt voor ons. Mo luisterde terwijl Mark de boodschap van hoop, vrede en vergeving door Jezus Christus verder uitlegde.

“Dat God mij vergeeft door Jezus Christus is dus de enige manier om in de hemel te komen,” zo vatte Mo dit samen. De twee mannen gingen in gebed en Mo werd een discipel van Jezus. Hij was toegewijd om meer uit de Bijbel te leren. Hij deelde het evangelie met zijn broer, zijn moeder en verschillende van zijn vrienden. Ook zij geloofden en namen Jezus aan als hun Verlosser! Velen van de bendeleden gingen Jezus volgen. Zij gehoorzaamden God.

Het is alweer een paar maanden later en Mo groeit dagelijks in zijn geloof. Hij bestudeert het Woord en deelt het Goede Nieuws met anderen. Door zijn getuigenis zijn vele moslimmannen en -vrouwen in aanraking gekomen met Jezus Christus.

Geef God de eer dat Hij het team van de sportschool heeft gebruikt om Mo tot Christus te brengen en Hem leerde te gehoorzamen.

Hoe je kunt bidden:

  • Bid voor Mo, zijn bendeleden en zijn familie. Dat ze mogen groeien in de liefde voor Jezus, kennis van het Woord en passie om het Koninkrijk verder te brengen.
  • Vraag de Heer om teamleden van Frontiers te koppelen aan invloedrijke mannen en vrouwen – dit alles voor Zijn glorie!