Wat heb je daar in je hand?

Jason en Britt verhuisden een aantal jaar geleden naar het Arabisch Schiereiland om hun leven te delen met moslims en het Goede Nieuws met hen te delen.

Het Goede Nieuws delen of je hobby uitoefenen

Jason vertelt: “Toen ik met mijn gezin naar ons gastland verhuisde, had ik niet verwacht dat ik veel gelegenheden zou krijgen om golf te spelen. Ik houd heel veel van deze sport, maar we waren verhuisd om het Goede Nieuws over Jezus te delen en niet om ons bezig te houden met onze hobby`s.

Een paar maanden geleden daagde God mijn perspectief uit, toen ik las over Mozes in het Oude Testament. De HEER vroeg aan Mozes: “Wat heb je daar in je hand?’’ (Exodus 4:2).

God doelde op de staf van Mozes, die God had gebruikt om de Israëlieten te bevrijden uit de slavernij. De staf was niet speciaal, totdat God hem in gebruik nam.

Ik dankte God dat Hij zoiets eenvoudigs als mijn liefde voor golf gebruikt om het Goede Nieuws te delen met moslims!”

Niet heel bijzonder

Een paar dagen later, kreeg ik de kans om golf te spelen. Terwijl ik een club uitkoos, merkte ik dat God mij vroeg: “Wat heb je in je hand, Jason?”

Ik hield hem omhoog en staarde naar het versleten metaal. Het was een club zoals ik die al vanaf mijn kindertijd had gebruikt. Hij was niet heel bijzonder. Maar misschien kon hij dat zijn. Ik kon hem aan God geven. Zou Hij mijn club kunnen gebruiken als gereedschap om moslims de vrede van Christus te brengen?

Kort erna merkte ik dat God mij zelfs aanspoorde om mijn golfspel aan Hem te geven. Kamal, een nieuwe vriend, nodigde me uit om golf te spelen met hem en twee anderen. Eén was een gevestigde zakenman en de ander een overheidsfunctionaris.

Voor ons spel, bad ik God om me mogelijkheden te geven om hen te vertellen over Jezus. Dat deed Hij. Toen mijn nieuwe golfvrienden ontdekten dat ik een volgeling van Jezus ben, toonden ze al snel interesse om meer te leren over wat de Bijbel zegt over God. Terwijl we over de golfbaan liepen, had ik de gelegenheid om veel van hun vragen te beantwoorden.

Ik dankte God in stilte dat Hij zoiets eenvoudigs als mijn liefde voor golf had gebruikt om het Goede Nieuws te delen met moslims!”

“Wat kan er voortkomen uit een aantal uur taaloefening?”

Jason vervolgt: “Mijn vrouw Britt had onlangs een soortgelijke ervaring. Ze werd uitgenodigd om een online groepsgesprek te leiden met verschillende Engelse docenten uit andere landen, die behoefte hadden om Engels te spreken met een moedertaalspreker.

Terwijl ze de eerste sessie voorbereidde, had ze het gevoel dat God tot haar hart sprak en zei: “Wat heb je in je hand, Britt?”

Britt zei: “Ik praat gewoon met mensen en ik onderwijs een beetje Engels. Iets wat ik graag doe.”

God kan zeker gesprekken gebruiken voor Zijn glorie, maar wat kan er voortkomen uit een aantal uur taaloefening?

Toen het groepsgesprek begon, ontdekte Britt dat één van de leden uit een onbereikte moslim meerderheidsgroep kwam!

Jason zegt: “We bidden dat dit contact zal leiden tot een open deur om een hele groep te bereiken met de liefde van Jezus.”

Mogelijkheden om het Goede Nieuws te delen

God geeft ons mogelijkheden om elke dag over Jezus te spreken en Hij gebruikt onze hobby`s en talenten die Hij in onze handen heeft gelegd om veel van deze deuren te openen.

Gebedspunten

  • Vraag God om Jason en Britt de woorden te geven wanneer ze mogelijkheden zien om te delen over Jezus.
  • Bid dat werkers op het veld hun unieke passies en vaardigheden ontdekken die God hen heeft gegeven om moslims te bereiken.
  • Vraag God om werkers op het veld meer gelegenheden te geven om gesprekken te hebben over Jezus.
  • Vraag God om werkers op het veld te laten opstaan met specifieke kwaliteiten die hen helpen om in contact te komen met de gemeenschap die ze dienen.

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!