Op events of in kerken spreek ik vaak mensen die zeggen: ‘Ik zie mezelf wel naar het buitenland gaan. Maar werken onder moslims? Nee, niet voor mij.’ Het is of ik mezelf hoor praten een aantal jaren geleden…

Tijdens mijn voorbereiding naar het zendingsveld in Zuid-Amerika zag ik een filmpje over zending. In dit filmpje werd gezegd  dat minder dan 5% van alle zendelingen naar gebieden gaat waar geen kerken of christenen zijn. De overige 95% van de zendelingen gaat naar gebieden waar al lokale kerken zijn. Ik zou ook één van die zendelingen worden die naar een gebied ging waar al veel kerken waren. Het werk dat ik er zou gaan doen was zeker goed, maar ik voelde me onrustig. Dit zou niet de bedoeling van zending moeten zijn…

shorttermer in midden oosten

Toen ik me ging verdiepen in de gebieden waar Jezus onbekend is bleek dit niet Zuid-Amerika te zijn, maar landen die tussen de 10e en 40e breedtegraad op de kaart liggen. Ook wel 10/40 raam genoemd. 82% van de armsten van de wereld wonen in dit gebied. De kindersterfte is er hoog, de mensen hebben een lage levensverwachting en velen kunnen niet lezen en schrijven. Dan heb ik het nog niet eens over alle oorlogen in dat gebied.

Hoe meer ik me er in verdiepte, hoe onrechtvaardiger het voelde dat ik naar Zuid-Amerika zou gaan. Ik besloot om niet te gaan en God te zoeken hoe ik nu verder moest. Ik bad en sprak met veel mensen hierover. Iemand wees we me er op dat in dit gebied juist veel moslims wonen. Via tv en Nu.nl hoorde ik bijna dagelijks over terroristische aanslagen door moslim extremisten en oorlogen. Hoe kon ik ooit moslims over Jezus gaan vertellen, laat staan ze lief hebben zoals Jezus…

Dit was ingewikkeld… God hoe denkt U hierover? Ik besloot een weekend naar een klooster te gaan om in alle rust God te zoeken hierover. Ik las dat weekend het boek Jona en het laatste hoofdstuk raakte me diep.

Maar God zei tegen Jona: ‘Is het terecht dat je zo kwaad bent over die plant?’ Jona antwoordde: ‘Ik ben verschrikkelijk kwaad en terecht!’ Toen zei de HEER: ‘Als jij al verdriet hebt om die wonderboom, waar jij geen enkele moeite voor hebt hoeven doen en die jij niet hebt laten groeien, een plant die in één nacht opkwam en in één nacht verging, zou ik dan geen verdriet hebben om Nineve, die grote stad, waar meer dan honderdtwintigduizend mensen wonen die het verschil tussen links en rechts niets eens kennen, en dan dan nog al die dieren?

God die zo bewogen is over de mensen uit Nineve. Ik voelde letterlijk iets van die bewogenheid van God voor moslims toen ik dit las. Kort daarna raakte ik betrokken bij het werk van Frontiers en leerde dat liefde begint bij bidden voor mensen. Door veel te bidden voor moslims groeide mijn liefde voor hen. Daarnaast begon ik contacten te leggen met moslims op mijn werk en in de wijk waar ik woon. Het bleken gewone mensen te zijn, die ook graag gelukkig willen zijn in hun leven net als jij en ik.

Deze blog werd geschreven door één van onze jonge mensen die in voorbereiding is om uitgezonden te worden naar de moslimwereld. 

Ook geraakt door de geestelijke nood van moslims of de bewogenheid van God voor moslims? Maak eens een afspraak om te komen praten via: [email protected]