Indonesische vrouw met geheven handen voor rivier

Bidden voor moslims, dat maakt een verschil! Met deze 6 stappen willen we je graag inspireren om te bidden voor moslims. Bid mee en draag bij aan verandering.

1. Prijs God

Prijs Hem voor Zijn genade en trouw. Vraag Hem om je te vullen met liefde en mededogen voor moslims.

2. Dank de Heer

Dank Hem dat Hij moslimmannen en -vrouwen tot zich brengt om te staan voor de troon van Jezus Christus (Openbaring 7:9). Dank Hem ook voor de geloofsbewegingen die ooit zullen plaatsvinden op plaatsen die nog niet door het evangelie zijn bereikt.

3. Bid vanuit het woord van God

Open je Bijbel om te bidden voor moslims. Kies een Psalm, een belofte van het God of één van de volgende passages: Ezechiël 11:19-21, Mattheüs 11:28-30, Johannes 14:6, 2 Korinthiërs 3:12-17.

4. Voorbede doen voor de moslimwereld.

Bid:

  • Voor meer arbeiders voor de oogst. Dat zij moslimgroeperingen mogen bereiken die geen toegang hebben tot het evangelie (Lukas 10:2)
  • Dat geloofsbewegingen in Christus groeien en vermenigvuldigen
  • Dat moslims de Vader ontdekken die zonde vergeeft en ons in staat stelt om anderen te vergeven (Mattheüs 6:14)
  • Voor het verwijderen van de sluier die de harten bedekt (2 Korinthiërs 3:15-16), zodat moslims hun behoefte aan Jezus kunnen zien
  • Dat moslims de volmaakte liefde van Christus, die elke angst wegdrijft, ontdekken en omarmen (1 Johannes 4:18)

5. Luister naar de Heer.

Hoor al het andere waarvoor Hij je leidt om te bidden.

6. Dank God

Dank Hem voor het luisteren en reageren en wees bemoedigd dat jouw gebed “grote kracht en uitwerking heeft” (Jakobus 5:16b).

Smaak te pakken gekregen? Meld je hier aan voor onze maandelijkse gebedsmail.

Maandelijkse gebedsmail