Een droom over Jezus

Asad hield ervan om het Goede Nieuws te delen met zijn familie. Maar zijn broer, Shuhul, wilde er niets mee te maken hebben, totdat God door de duisternis brak met een boodschap van de waarheid.

Twee onafscheidelijke broers

Shuhul en Asad groeiden samen op en deden alles samen. Als ze maar even de kans kregen, glipten de twee broers weg van hun jongere broers en zussen die hen achtervolgden als een schaduw. Ze renden weg om samen te vissen in een stroompje buiten de stad. Shuhul was de oudste en had weinig interesse in school. Maar Asad hield van leren. Als hij niet bij Shuhul was, zat hij vaak te lezen onder zijn favoriete boom.

Toen Asad 18 werd zei hij zijn familie gedag. Hij stapte op een bus voor een dagreis naar de hoofdstad, waar hij was toegelaten tot een universiteit. Shuhul omhelsde zijn broer en vroeg Asad om zo vaak mogelijk naar huis te komen.

Een warm ontvangst

Asad woonde in de stad bij een verre neef. Verder kende hij niemand en hij voelde zich er eenzaam zo voor het eerst weg van zijn directe familie. Hij ontmoette Mark een werker van Frontiers die Asad Engels onderwees op de universiteit. Mark en zijn vrouw Becky nodigden elke week groepen studenten uit in hun huis. De eerste keer dat Asad hun huis bezocht voelde hij zich overweldigd door de vriendelijkheid en gastvrijheid van het stel.

Iets in het huis van Mark en Becky troostte hem in zijn heimwee. Asad begon zichzelf daarom vaker uit te nodigen. Telkens deelden ze verhalen over Jezus met hem. Mark stelde voor om samen de Bijbel te bestuderen. Asad was gretig om een boek te lezen waar hij nooit toegang toe had gekregen en stemde toe. Een aantal weken later gaf hij zijn leven over aan Christus.

Shuhul breekt de banden

Hij miste zijn familie nog steeds, maar zijn liefde voor hen was nu vermengd met een urgent verlangen om hen het Goede Nieuws te vertellen. Hij bad dat ze de vreugde zouden omarmen die hij had gevonden in Christus. Maar toen Asad zijn broer belde en het Goede Nieuws met hem deelde werd Shuhul boos.

“Hoe kun je onze familie verraden en de profeet Mohammed onteren?” vroeg Shuhul. “Kom niet terug voordat je afstand hebt gedaan van deze valse religie!”

Shuhuls woorden kwetsten de nieuwe gelovige. Asad bleef voortdurend tot God bidden om zijn broers hart te verzachten voor de waarheid over Christus. Maar telkens als Asad belde, maakte Shuhul hem duidelijk dat de familie niks te maken wilde hebben met hem, totdat hij ontkende dat Jezus de Weg is.

Een droom over Jezus

Toen vertelden Mark en Becky Asad dat ze een uitje hadden gepland en op weg daar naartoe zouden ze langs zijn geboorteplaats komen. Ze vroegen de jonge gelovige of ze onderweg konden stoppen om zijn familie te bezoeken. Asad stemde ermee in. Shuhul zou Asad misschien afwijzen, maar hij kende zijn broer. Hij was een man van eer en hij zou nooit onaangekondigde bezoekers weigeren. Voordat Mark en Becky vertrokken, bad Asad met hen en vroeg God om de deur te openen zodat zijn familie het Goede Nieuws kon horen.

Mark en Becky besloten om de hele nacht door te rijden, zodat ze vroeg in de ochtend zouden aankomen. 

In de tussentijd gaf God Shuhul een wonderlijke droom. In zijn droom verscheen Jezus. Hij vertelde Shuhul dat twee mensen in de ochtend zouden komen om een boodschap van waarheid te delen met zijn gezin en dat die hun levens voor altijd zou veranderen.

Shuhul werd wakker voor zonsopgang met een onbestendig gevoel door deze droom. Hij was er altijd van overtuigd geweest dat de islam de volledige waarheid was van Gods boodschap voor de wereld. Maar als God iemand naar zijn gezin stuurde met een boodschap van waarheid, dan zou Shuhul er zeker voor zorgen dat ze die zouden aannemen.

Een droom verhoring

Mark en Becky kwamen aan, kort nadat het gezin het ontbijt op had. Onwetend dat Jezus hun komst had voorbereid, klopten ze op de deur. “Zijn jullie hier om ons over de waarheid te vertellen?” vroeg Shuhul toen hij de deur opendeed voor de twee gasten die Jezus had gezonden.

Mark en Becky knikten zwijgend, sprakeloos van verbazing. Shuhul verwelkomde hen in zijn huis. Daarna vertelde hij zijn familie: “Vannacht kwam Jezus in een droom en vertelde me dat er twee mensen zouden komen die Zijn waarheid met ons zouden delen.”

Shuhul en Asad delen het Goede Nieuws

Iedereen keek verwachtingsvol naar de gasten en Mark en Becky begonnen  te vertellen vanuit Gods Woord. Aan het eind van de dag hadden Shuhul en zijn gezin zich toegewijd aan Christus. Ze werden de volgende dag gedoopt. Toen Shuhul Asad de volgende dag belde om het Goede Nieuws te delen, huilden de broers samen.

Nadat ze terug waren gekomen in de stad begonnen Mark en Becky Asad te coachen, zodat hij zijn familie kon bemoedigen in hun nieuwe geloof. Hen kon helpen te groeien in het Woord en om te leren het Goede Nieuws te delen met vrijmoedigheid. Shuhul is verschillende Bijbelstudies begonnen waaruit zelfs nog meer groepen zijn ontstaan. Honderden moslims in de regio zijn begonnen om Jezus te volgen door deze studies.

Gebedspunten

  • Prijs God dat hij Mark en Becky op de juiste plaats en tijd bij Asad’s familie heeft gebracht om te delen over Christus.
  • Bid dat nieuwe gelovigen vrijmoedige getuigen zijn als ze delen hoe de Vader hen tot geloof in Jezus heeft gebracht.
  • Vraag God om meer werkers van Frontiers te geven die het Woord van God willen brengen bij moslims op de minst bereikte plaatsen.

Gebed

Het verhaal van Asad en Shuhul is een mooi voorbeeld van wat gebed kan uitwerken. Wil jij vaker meebidden voor moslims, nieuwe gelovigen en werkers van Frontiers? Geef je dan op voor de maandelijkse gebedsmail of bid mee met 30 Dagen Gebed voor de moslimwereld tijdens de ramadan (start 1 april 2022)

Maandelijks vergelijkbare verhalen in je mailbox ontvangen? Meld je hier aan!