Zo is dan het geloof uit het gehoor en het gehoor door het Woord van God. 

Romeinen 10:17

Najah is moslima. Ze is opgegroeid in Duitsland, waar ze jarenlang in een restaurant werkte. Maar haar wortels liggen in Noord-Afrika. Nu ze halverwege de twintig is, heeft ze Duitsland vaarwel gezegd. Ze is teruggegaan naar Noord-Afrika, om werk te zoeken in de horeca en te wonen in het land wat meer als haar thuisland voelt.

“Tot mijn 26ste heb ik tussen christenen in Duitsland gewoond. Nooit heeft iemand mij dit verteld. Nu woon ik in Noord-Afrika tussen moslims en hoor ik iets totaal nieuws over God!”

Op een warme zomeravond ontmoeten wij haar bij ons thuis in Noord-Afrika. Omdat wij een restaurant willen openen, willen wij haar vragen of ze bij ons wil komen werken. Ik schenk thee in en zet koekjes op tafel. Najah vertelt over haar werkervaring. Ze was verantwoordelijk voor een groot restaurant hier in de oude stad, dit nam veel van haar tijd in beslag.

Onze ontmoeting krijgt een andere wending. Najah heeft een open persoonlijkheid en ze vertelt over haar leven en de problemen waar ze tegenaan loopt. Ze is deze week ontslagen. Wat een tegenslag voor haar! We delen met haar waar wij onze Hoop vinden en wie Jezus is bij onze tegenslagen.

We raken dieper in gesprek over het Vaderhart van God. Dan komt ze met een bijzondere vraag: “Hoe kun je weten wat de waarheid is?” We bieden haar aan om deze vraag samen aan God voor te leggen. Om voor haar te bidden. Om samen met haar uit Zijn Woord te lezen. Ze knikt.

Samen openen we de Bijbel bij Romeinen 8:15-17:

“U hebt de Geest niet ontvangen om opnieuw als slaven in angst te leven! U hebt de Geest ontvangen om Gods kinderen te zijn en om Hem te kunnen aanroepen met “Abba Vader”.”

Najah hoort de woorden en ze breekt. De tekst raakt haar diep en ze begint te huilen. “Tot mijn 26ste heb ik tussen christenen in Duitsland gewoond. Nooit heeft iemand mij dit verteld. Nu woon ik in Noord-Afrika tussen moslims en hoor ik iets totaal nieuws over God!”

Wij zijn dankbaar dat wij de mooie opdracht hebben gekregen om het Goede Nieuws over verlossing en bevrijding verder te mogen vertellen in dit land in het noorden van Afrika.

Als Najah naar huis gaat leggen wij haar uit dat zij zelf God mag vragen haar de waarheid te openbaren. “Bedoel je nu?” vroeg ze. Op datzelfde moment belde haar taxi die haar naar huis zou brengen. “Ik ga het thuis doen” zei ze. Maaike liep met haar mee naar de deur. Eenmaal buiten wilde ze toch graag samen met Maaike bidden. Ze heeft God daar zelf gevraagd om haar de Waarheid te tonen!

Duizenden moslims in Europa wonen te midden van christenen en hebben nog nooit het Evangelie van hen gehoord. Wij mogen weten dat wij levensveranderende woorden tot onze beschikking hebben! Velen wachten erop deze woorden te horen! Velen wachten misschien wel op jou. Wat zou jij kunnen en willen doen?

“Zo geldt dit ook voor het Woord dat voortkomt uit Mijn mond. Het keert niet vruchteloos naar Mij terug! Niet zonder eerst te doen wat ik wil en te volbrengen wat Ik gebied.”
Jesaja 55:11

Wij bidden ook voor jullie dat er zich kansen mogen voordoen om te spreken.

Werkers in Noord-Afrika

Geraakt door het verhaal van Nadja en wil je zelf graag in contact komen met moslims? Eén van onze werkers schreef hiervoor 5 tips.