Afrikaanse jongen op fiets

 “Ik heb het verhaal gedeeld met 150 mensen. Ik ben naar een kopieerwinkel gegaan en heb het beetje geld dat ik had gebruikt om 150 kopietjes van de tekst te laten maken.”

Dit verhaal is geschreven door één van onze veldwerkers die lokale gelovigen traint om discipelen te maken.

We hadden geen hoge verwachtingen van Zacharia toen hij op een dag kwam opdagen voor onze training. Hij had gehoord dat wij lokale christenen toerusten om met moslims het evangelie te delen. Dit was de reden dat Zacharia op zijn fiets sprong en richting onze wekelijkse twee uur durende training snelde.

Zacharia luisterde ingespannen. Hij leek alle woorden in zich op te nemen als een spons. Hij zei verder geen woord en zat stil in de hoek. Aan het einde van de dag gaf ik hem het behandelde materiaal en een audio bestandje mee dat gaat over Lucas 6 – het liefhebben van je vijanden. “Dit kan je op je telefoon zetten en laten horen aan moslims of met hen delen,” zei ik.

“Ik heb geen telefoon,” zei Zacharia. “Daar heb ik geen geld voor.” Ik gaf hem daarom een geprinte versie van het verhaal en gaf hem de instructie dat hij dit zou kunnen voorlezen aan zijn moslimvrienden. “Ik kan niet lezen,” zei hij. Desondanks pakte hij wel het blaadje aan dat ik uitgeprint had. Ik keek hem nog even na terwijl hij op zijn fiets sprong en wegfietste, beginnend aan zijn terugreis van bijna twee uur. Ik vroeg mij af wat hij zou doen met wat hij gehoord had bij de training.

Dit onderwijs over Jezus is geweldig. Hoe kom je daar aan? Kan je me meer geven?

Twee weken later was hij weer op onze training. We begonnen onze training met het bespreken met wat de deelnemers hadden gedaan met de vorige training en hoe dat was gegaan. “Wat heb je geleerd van jouw ervaring toen je het evangelie deelde?” vroegen we. “Wat ging goed en wat zou je anders aanpakken de volgende keer?” De training voor vandaag was bijna afgelopen en Zacharia had nog geen woord gezegd. Ik besloot hem te vragen met wie hij het verhaal uit Lucas 6 had gedeeld.  Zijn reactie deed ons allemaal stilvallen.

“Ik heb het verhaal gedeeld met 150 mensen.”

“Hoeveel?” vroeg ik, ervan uitgaande dat ik het niet goed verstaan had.

Afrikaanse markt

Hij lachte en straalde zelfvertrouwen uit. Hij vertelde: “Ik ben naar een kopieerwinkel gegaan en heb het beetje geld dat ik had gebruikt om 150 kopietjes van de tekst te laten maken.” Dit had hem misschien vijf euro gekost – een groot bedrag voor iemand die niet in staat is om een goedkope telefoon te kopen.

Onze geestelijke leiders hebben ons nooit zoiets gegeven als dit. We kunnen dit eindelijk begrijpen!

“In mijn dorp is iedere week een markt. Dus nam ik alle kopietjes mee en ben op het meest centrale punt van de markt gaan staan. Iedere moslim die langs kwam lopen heb ik een kopie gegeven. Aan het einde van de morgen waren ze alle 150 uitgedeeld.”

“Wat waren de reacties?” vroeg ik.

“Iedereen was er oprecht blij mee. Ze waren zo blij dat dit verhaal in onze eigen taal was,” vertelde hij enthousiast. “Verschillende mensen kwamen bij mij terug en zeiden: “Wat wij hier over Jezus lezen is zo goed, hoe kom je hieraan? Heb je meer van zulke teksten voor mij?” Anderen zeiden weer: “onze geestelijk leiders hebben ons nooit iets gegeven zoals dit. Zij lezen ons de Koran voor in het Arabisch, wat wij niet kunen begrijpen. Maar nu kan ik begrijpen wat er staat geschreven! Bedankt dat je dit met ons hebt gedeeld!”

In vertrouwen en gehoorzaamheid aan God is Zacharia naar de markt gegaan om in de hitte en stof Bijbelteksten uit te delen die hij zelf niet eens kon lezen. Zacharia, zelf analfabeet, was degene die ervoor zorgde dat zijn moslimburen de kans kregen om voor het eerst te leren en te lezen over Jezus.

Ik ben bemoedigd en geïnspireerd door de stappen die Zacharia ondernam. In vertrouwen deelde hij het evangelie.

– Bid voor Zacharia en andere lokale gelovigen en de trainingen die mensen van Frontiers aan hen mogen geven.

– Vraag God of hij de harten van lokale christenen wil aanraken en roep om om te zien naar moslims, hen lief te hebben en hen uit te nodigen Jezus te volgen.

– Bid voor meer mensen zoals Zacharias en dat zij in vertrouwen het evangelie mogen delen.

Dit verhaal is geschreven door één van onze veldwerkers die lokale gelovigen traint om discipelen te maken. Eerder verscheen deze blog over het trainen van discipelen in moslimgemeenschappen.