Geroosterd

De tien kippen werden geroosterd boven een vuurtje van gloeiende sintels. Een jonge man leunde voorover om ze om te draaien. Zijn zweetdruppels raakten sissend de gloeiende kolen. ­­­­­­­­Hij had niet gekozen voor dit leven met deze lange werkuren. Soms had hij het gevoel dat hij zelf aan het spit hing, wanneer hij zo dicht bij het vuur kwam.

“Firas!”, riep Hassan, de eigenaar van de kebabwinkel, van voor uit de winkel.

“Ja, Hassan!” riep Firas terug, vanachter de grill.

“Ik ga even weg. Ik moet wat regelen. Ze zeggen dat de ramadan snel zal beginnen. Maak het roosteren van de kippen af en hang ze voorin. Ik ben snel weer terug.”

Hassan pakte verschillende bankbiljetten uit de kassa en liep weg. Firas veegde zijn handen af aan zijn schort en kwam naar de voorkant van de winkel om over de straat uit te kijken. Pure waanzin, dacht hij toen hij Hassan zag verdwijnen in een krioelende massa van winkelende mensen die koortsachtig dadels, noten en zakken meel kochten in afwachting van de start van de ramadan. Ze zouden allemaal de komende dertig dagen van zonsopkomst tot zonsondergang gaan vasten, maar de zonsondergang zou worden gevierd met allerlei luxe lekkernijen.

Firas zuchtte. Het was al laat in de middag en hij moest nog met zijn moeder inkopen gaan doen voor de Ramadan zou beginnen. Maar er was te weinig geld. Zijn familie was alles verloren toen ze waren gevlucht voor de oorlog in Syrië. Zonder zijn vader was het aan Firas om te voorzien voor zijn moeder en kleine broertje Ibrahim.

Bij het voorraam was de kassalade nog steeds open. Hassan had deze niet helemaal gesloten en Firas kon stapels bankbiljetten zien liggen.

Wanneer ik het vraag, zou Hassan me wel een voorschot willen geven, dacht Firas, maar zou hij het merken als er een paar biljetten zouden missen?

Firas keek in de drukke straat. Niemand keek. De geopende kassa was erg uitnodigend. Hij stopte zijn hand erin en werd toen overspoeld door paniek. Hij gooide de la snel dicht. Ik ga Hassan om een voorschot vragen besloot hij. Als ik alles goed doe en als ik snel werk, laat hij me misschien zelfs iets eerder vertrekken om inkopen te doen voor de Ramadan.

Terug achter de grill draaide Firas nog een kip die werd geroosterd boven de kolen. “Wij allebei,” zuchtte hij.

Dit is verhaal 2 over Firas. Lees hier: deel 1, deel 2deel 3deel 4deel 5deel 6deel 7, deel 8, deel 9, deel 10, deel 11, deel 12, conclusie

GEBEDSFOCUS

Door de gehele moslimwereld begint de ramadan met hoge verwachtingen voor de geestelijke voordelen van het vasten en voor avonden die worden doorgebracht met vrienden en familie tijdens de momenten dat de vastendag met elkaar wordt verbroken.

Voor moslims die worstelen om hun families te onderhouden, kan het begin van de ramadan echter ook financiële zorgen en de last van het vinden van nieuwe inkomstenbronnen betekenen. Dit geldt in het bijzonder voor vluchtelingen zoals Firas. In het slechtste geval worden ze uitgebuit en raken ze verstrikt in ondenkbare situaties.

In Deuteronomium 24:14 vertelt Mozes de Israëlieten dat ze “een gehuurde kracht, die arm en behoeftig is, niet mogen onderdrukken, ongeacht of het een van hun broeders is of een vreemdeling die in hun steden woont.”

  • Bid met ons mee dat recht zal worden gedaan aan alle moslims die leiden onder een verstikkende last van armoede. Bid dat de Here Jezus hen zal bevrijden van de ketenen die hen lichamelijk en geestelijk binden. Dat Hij Zijn overvloedige genade aan hen mag onthullen tijdens deze ramadan.
  • Dank God voor mensen die het woord verkondigen en de liefde en genade van Jezus Christus delen met moslims. Bid dat zij vluchtelingen en armen met de daden van compassie en liefde zullen dienen tijdens deze Ramadan, terwijl ze wijzen op het leven van Christus.